• слайд 1
  • слайд 2
  • слайд 3
Південноміська рада

Регламент ради

Додаток
до рішення
ІV сесії  VІІ скликання
Південноміської ради
від 16 лютого  2016 року

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
Південноміської ради VІІ скликання

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Правові засади діяльності Південноміської  ради
1.1. Південноміська  рада (далі Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє Південну  територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України про «Місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.
 Міська рада є юридичною особою і діє самостійно в межах повноважень, наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
 Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями міста Південне на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
1.3. Регламент Південноміської  ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання міського голови, секретаря міської ради,   скликаня чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
1.4. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визначено відповідною територіальною виборчою комісією.
1.5. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, унаслідок чого до складу міської ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів міська рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради
1.6. Строк повноважень міської ради визначається Конституцією України.

Завантажити регламент